Det Digitale Agder (DDA) har i flere år arbeidet med prosjekter som har skaffet kommunene og fylkeskommunene gunstige avtaler for bredbånd og telefoni, og som har gitt mye utbygging av digital infrastruktur i landsdelen. Prosjektadministrasjon har vært finansiert av fylkeskommunene. Kommunene sine andeler i spleiselaget har gått til fysisk infrastrukturbygging. Prosjektet er finansiert ut 2016. Flere store utbyggingsprosjekter og avtaler blir sluttført i år, og det er naturlig å vurdere om Det Digitale Agder skal avsluttes. Fylkesutvalget besluttet i sist møte å fortsette prosjektet inntil videre. Prosjektadministrasjonen skal fortsatt finansieres av de to fylkeskommunene. Prosjektets videre drift skal vurderes årlig ved rullering av regionalt utviklingsprogram for Agder (RUP).

Det Digitale Agder skal støtte kommunene i arbeidet med vurderinger, søknader og gjennomføring av bredbåndsutbygginger. Prosjektet skal også bistå i utarbeidelse av bredbåndstrategier, overvåke markedet og vurdere nye fellestiltak i landsdelen. Videre skal Det Digitale Agder følge opp avtaler, stimulere til god tilrettelegging for fremføring av digital infrastruktur og representere fylkeskommunene i Nasjonalt Breibandråd.

Gjenstående midler på om lag en million kroner fra et mobildekningsprosjekt i regi av DDA, blir disponert som bidrag til utbyggingsprosjekter for bredbånd i landsdelen.

Det forutsettes at Aust-Agder fylkeskommune gjør tilsvarende vedtak.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2016 | Skriv ut siden