Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har i dag sendt sin uttalelse til høringen av forslaget om å slå sammen Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner til en ny folkevalgt region. Hvis vi tar Stortingets ønske om cirka ti regioner på landsbasis som en føring, mener Fylkesmannen at ingen av dagens to fylkeskommuner er store nok til å fortsette alene. «Vi mener derfor det er faglig grunnlag for å konkludere med at Agderfylkene bør slås sammen og tilhøre samme region etter reformen. Denne vurderingen vil gjelde uansett om Agder blir egen region, eller del av noe større», sier fylkesmann Stein A. Ytterdahl.

Fylkesmannen er også enig i forslaget om å arbeide for at flere statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo til Agder. Et bredere tilbud av ulike typer arbeidsplasser vil over tid føre til bedre levekår og bidra til likestilling.

«Det er Stortinget som bestemmer om oppgaver skal flyttes mellom embetet og den nye regionen, og vi finner det ikke naturlig å ha synspunkter på dette i denne høringen», kommenterer Ytterdahl. «Men vi mener det er svært viktig å holde fagmiljøene samlet, uansett hvor de plasseres», fortsetter han.

Selv i et sammenslått Agder vil de aktuelle fagmiljøene innen miljøvern, landbruk, utdanning og helse være små. Fylkesmannen mener at det ikke vil være mulig å opprettholde kompetanse til å utføre tilsyn og kontroll, uten å ha myndighet, saksbehandling og andre faglige oppgaver på de samme feltene i samme etat/virksomhet.

 

Kilde: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2016 | Skriv ut siden