Fylkestinget vedtok i går ikke å slutte seg til de anbefalinger som fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gitt i kommunereformarbeidet i Vest-Agder. Et flertall, bestående av representantene fra AP, SV, V, Sp, DEM og fem fra KrF, vedtok at fylkeskommunen vil respektere de vedtak som er fattet i de enkelte kommunestyrene.

Bakgrunnen for saken er en invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkeskommunene. Som ledd i arbeidet med å utarbeide en proposisjon til Stortinget, om forslag til sammenslåinger av kommuner i forbindelse med den pågående kommunereformen, innhenter departementet eventuelle uttalelser fra fylkeskommunene.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder slo i en rapport til  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29. september fast at den frivillige prosessen ikke har løst reformbehovet på Agder. Reformarbeidet bør fortsette. Han mener at reformarbeidet bør fortsette i neste stortingsperiode. Det bør da gis prioritet til en prosess i østregionen med sentrum i Arendal, en prosess i Lister og en i Setesdal.  

Fylkesmannen anbefaler at Stortinget vedtar disse sammenslåingene nå:

-Lyngdal og Audnedal
-Mandal, Marnardal og Lindesnes
-Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand (5K); 
alternativt Kristiansand, Søgne og Songdalen (3K)
-Vennesla og Iveland

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. oktober 2016 | Skriv ut siden