Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne har sendt inn en interpellasjon til fylkestingets samling 25. og 26. oktober. Hun ber fylkesordfører Terje Damman besvare hvordan han tenker seg at arbeidet med klimaavtalen, som ble inngått i Paris, skal organiseres i fylkeskommunen.

Birte Simonsen skriver følgende:

Klimaavtalen fra Paris ratifiseres nå av stadig flere land og trer i kraft i november. Jeg tviler ikke på at Vest Agder Fylkeskommune kommer til å ta sin del av jobben med å oppfylle målene i avtalen. Det gjøres allerede mange grep i de ulike sektorene som samlet sett vil være viktige bidrag. Og det skader nok ikke å skru tempoet ytterligere opp.

Mitt spørsmål gjelder synliggjøringen av de ulike tiltakene, både med tanke på politikernes bevissthet, men også ut mot befolkningen i Vest Agder. Parisavtalen bør være et viktig referansepunkt i all saksbehandling i årene som kommer.

Hvordan tenker ordføreren seg at arbeidet med klimaavtalen skal organiseres i fylkeskommunen?

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Agderdelegasjon På Norsjøkommisjonsmøte
  av jto, 30.06.17

  Agder markerer seg på Nordsjøkonferansen

  Les mer
 • Birte -Simonsen
  av jto, 15.06.17

  Interpellasjon fra Birte Simonsen MDG: Det gjelder buss!

  Les mer
 • Webstreaming -motiv
  av jto, 14.06.17

  Følg fylkestingets juni-møte live på web

  Les mer