Christian Eikeland, gruppeleder for Fremskrittspartiet i fylkestinget, har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Han spør om fylkesordføreren vil ta ett initiativ til at fylkestinget får fremlagt en sak, der det tas stilling til om fylkeskommunen kan inngå i et regionalt spleiselag med tanke på vedlikehold og utbedringer av Mandal kirke? Vil samtidig fylkesordfører se behovet for at Vest-Agder utarbeider en oversikt over regionalt viktige kirkebygg, på lik linje som regionale kulturhus, der man også i fremtiden kan inngå spleiselag dersom eldre kirker skal få store utbedringsbehov, slik at denne kulturarven vil bli beholdt?

Christian Eikeland skriver for øvrig i interpellasjonen: Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 avsatt 12 millioner kroner til vedlikehold og reparasjon av Mandal kirke. Dette er svært gledelig sett med Fremskrittspartiets øyne. Da fylkestinget behandlet «kulturarv 2020» i april 2014, foreslo Fremskrittspartiet allerede da at fylkeskommunen kunne ta et regionalt initiativ med tanke på et spleiselag om utbedringer av Mandal kirke.

Det er kommunene selv som er ansvarlige for vedlikehold og utbedringer av kirkebygg.

På lik linje med bygging av for eksempel kulturhus, som også er en kommunal oppgave, sist i Flekkefjord, har fylkeskommunen tidligere gått med på regionale spleiselag. Mulig bør man også vurdere noen regionale viktige kirkebygg, slik at et eventuelt spleiselag i Mandal, ikke skaper presedens for fremtidige utbedringsprosjekter av kirkebygg. 

At regjeringen bevilger 12 millioner over statsbudsjettet er, etter det FrP kjenner til, ikke så vanlig. Dette taler for at anledningen for et regionalt samarbeid om utbedringen igjen må vurderes av fylkestinget. 

Fylkesordfører Damman vil besvare interpellasjonen i fylkestingets møte senere denne måneden.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. oktober 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer