Regjeringen foreslår nok en gang å redusere midlene til regional utvikling gjennom fylkeskommunene. Sammenlignet med midlene som ble foreslått bevilget over post 60 i 2016, er midlene til regional utvikling nå redusert med hele 342 millioner kroner. Sett i forhold til forslag til statsbudsjett for 2014, er bevilgningene til fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid redusert med om lag 41 prosent, opplyser KS på sine nettsider.

I tillegg er også post 61, Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, gradvis redusert, fra 485 287 millioner kroner i forslaget for 2014, til 50 millioner kroner i forslaget for 2017. Denne posten er foreslått avviklet fra 2018. Årets forslag til samlede bevilgninger til fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid er over en milliard kroner lavere enn den samlede bevilgningen til regional utvikling gjennom fylkeskommunene (kap. 551) for tre år siden. 

Samtidig som regjeringen reduserer de samlede bevilgningene til regional utvikling, oppretter den nye poster. Disse postene beskriver mer detaljert enn før hva fylkeskommunene skal bruke utviklingsmidlene til. KS tolker det slik at regjeringen øker styringen av midlene til regional utvikling. Det er det motsatte av å styrke lokaldemokratiet, og det regionale nivået som samfunnsutvikler. Forandringene går også feil vei i forhold til regjeringens ambisjoner om forenkling.

Fylkeskommunene har en viktig oppgave i å realisere nasjonale mål ut fra regionale forutsetninger. De skal for eksempel se samferdsel, utdanning, innovasjon og næringsutvikling i en sammenheng. Reduksjonen av regionale utviklingsmidler svekker fylkeskommunenes utviklingskraft vesentlig, noe som står i kontrast til at både regjeringen og Stortinget vektlegger regionenes rolle som regional samfunnsutvikler, skriver KS. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2016 | Skriv ut siden