Da Sørlandsrådet torsdag hadde den kommende Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 på dagsorden var NHO invitert til å komme med innspill sett fra næringslivets side. NHO-rådgiver Trond Madsen klargjorde at det fra næringslivets side er ønskelig ikke bare med en bymiljøavtale for kristiansandsregionen, men også med en utvidelse av ordningen til de mellomstore byene, slik som Arendal.

-Staten bidrar, gjennom bymiljøavtalene til utvikling av en fremtidsrettet areal- og transportpolitikk for de største byene. Samtidig er det behov for at man også ser på løsninger for de mellomstore byene som fungerer som regionale sentra.  I Agder-fylkene er Arendal en typisk representant for mellomstore by-områder. I disse byene er det trolig behov for andre mål og virkemidler enn i de større byene. Men dersom de nasjonale målene innen samferdsel-, miljø- og klimapolitikk skal nås, bør det utvikles statlige og regionale virkemidler også for disse by-områdene, fastslo Madsen.

Han poengterte også at næringslivet støtter ambisjonen om at veksten i persontrafikken skal tas gjennom sykkel-, gang- og kollektivtrafikk. -Tidsdifferensierte bompenger, som køprising og rushtidsavgift  forutsetter at gode kollektivtilbud er på plass. Næringstrafikk bør ikke ilegges høyere bomavgifter enn persontrafikk og bymiljøavtalen må også legge til rette for logistikk og varetransport i sentrumsområdene som gjør det mulig å styrke handel- og servicetilbudet. -Bymiljøavtalen må legge til rette for vekst og næringsutvikling – samtidig som man når målet om nullvekst i personbiltrafikken, sa Madsen.

Han trakk også frem at det fremover er viktig at en får på plass en bedre samordning mellom bomprosjektene i landsdelen. -NHO støtter bompengereformen som skal gi oss færre bompengeselskaper. Det bør gi lavere kostnader og mer effektiv innkreving, samt legge forholdene bedre til rette for rabattordninger som kan bidra til å begrense de samlede kostnadene for dem som er helt avhengig av å bruke veiene til transport.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. oktober 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer