I mars inngikk staten og partene i arbeidslivet en ny sentral samfunnskontrakt for flere læreplasser. I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune har det vært arbeidet med å få det etablert en regional samfunnskontrakt de to agderfylkene. Fylkestinget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune vil delta i regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020. Fylkestinget ser på den regionale samfunnskontraktplanen som et godt utgangspunkt for å arbeide for å få flere lærekontrakter og at flere avlegger fagprøven. Fylkestinget peker også på at opplæringskontorene er en viktig aktør i arbeidet med å få flere læreplasser. Opplæringskontorene er i tillegg sentrale i bransjevise avtaler.

Venstre fremmet i fylkestinget et forslag om at det i alle fag i samfunnskontrakten må legges vekt på likestilling og mangfold. Dette fikk fylkestinget tilslutning mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Våren 2015 ble det etablert en administrativ arbeidsgruppe med deltakere fra følgende virksomheter og organisasjoner: LO i Aust-Agder og LO i Vest-Agder, NHO Agder, KS Agder, NAV Vest-Agder, NAV Aust-Agder, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Gruppen har utarbeidet forslag til regional samfunnskontrakt og handlingsplan Agder 2016 – 2020.

Den regionale samfunnskontrakten for Agder 2016-2020, med handlingsplan, beskriver tiltak for å få flere læreplasser og økt gjennomføring:

Øke antall lærekontrakter og lærebedrifter

Tilby alle søkerne til læreplass med ungdomsrett eller voksenrett et opplæringstilbud i bedrift eller skole

Øke antall voksne som oppnår fag-/svennebrev

Øke andelen lærlinger som innen planlagt tid fullfører og består med fag-/svennebrev

Dimensjonere skoletilbudet i henhold til arbeidslivets behov

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. oktober 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer