Vest-Agder fylkeskommune har nå iverksatt et nytt innkjøpsreglement. Det inneholder både et regelverk til daglig bruk og en veileder til lovverket. Fylkeskommunen foretar anskaffelser for rundt 650 millioner kroner årlig, og det er viktig å sikre at midlene blir effektivt forvaltet. Ressurseffektive anskaffelser sikrer at Vest-Agder fylkeskommune får mer igjen for pengene, har mer penger å bruke, eller slipper å bruke unødig mye penger. Anskaffelsesregelverket skal også brukes aktivt til å sikre bærekraftige innkjøp. Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om det nye reglementet.

Hensikten med Vest-Agder fylkeskommunes innkjøpsreglement er å sikre at Vest-Agder fylkeskommunes ressurser blir effektivt utnyttet samt at anskaffelser blir foretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Reglementet skal være et hjelpemiddel for ledere, personell som utfører anskaffelser og andre som er involvert i anskaffelsesprosedyrer i fylkeskommunen. Det skal også gi nødvendig kunnskap for å forstå prinsippene for anskaffelsesvirksomheten.

At anskaffelsesreglene blir fulgt, er noe alle drar nytte av. Leveranser til offentlig sektor utgjør en betydelig andel av næringslivets omsetning. Formålet med reglene er å sikre mest mulig effektiv ressursbruk, basert på forretningsmessighet og likebehandling, og at oppdragsgiver opptrer med integritet og på en samfunnstjenlig måte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. oktober 2016 | Skriv ut siden