Sørlandsrådet, som er den politiske styringsgruppen for arbeidet med Regionplan Agder 2020, har som mål å få gjennomslag for viktige prosjekt innen de ulike transportformene i kommende Nasjonal Tranportplan (NTP) for perioden 2018 til 2029. For å lykkes er det nødvendig å samordne og promotere Agders prioriteringer gjennom tverrpolitisk påvirkningsarbeid. Sørlandsrådet besluttet i dag at rådets arbeidsutvalg skal suppleres med samferdselssjefene i Aust-Agder og Vest-Agder og en representant fra NHO Agder. Dette for å samordne arbeidet med Sørlandets samferdselsløft.

Mandat

Arbeidsutvalget får et bredt mandat.  Det skal koordinere oppfølgingsarbeidet overfor NTP 2018-29. Arbeidet skal ta utgangspunkt i de mål og strategier som er vedtatt i Regional transportplan Agder for perioden 2015 til 2027. Det skal jobbe proaktivt for å få gjennomslag for Agders hovedprioriteringer. Arbeidsutvalget skal samordne arbeidet og gjennomføre møter med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, Sørlandsbenken, transportetatene, Nye Veier AS, kommuner og nabofylker. Aktuelle etater og organisasjoner trekkes inn ved behov. Arbeidet i arbeidsutvalget skal foregå gjennom åpne prosesser hvor arbeidet synliggjøres gjennom aktuelle medier.  Viktige strategiske valg og beslutninger knyttet til arbeidet drøftes i Sørlandsrådet. Sørlandsrådet holdes fortløpende orientert

Sammensetting

 • Terje Damman leder

 • Tellef Inge Mørland

 • Harald Furre

 • Robert C Norli

 • Siri Mathiesen, Sørlandets samferdselsløft

 • Ola Olsbu, samferdselssjef Aust-Agder fylkeskommune

 • Vidar Ose, samferdselssjef Vest-Agder fylkeskommune

 • Inger N. Holen sekretariatsleder Sørlandsrådet

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. oktober 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer