Forslagene om hvilke oppgaver som skal overføres til større kommuner bidrar i liten grad til å nå regjeringens mål med kommunereformen, mener KS. I høringssvaret som ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet nylig, slår KS’ hovedstyre fast at flere av de oppgavene regjeringen har foreslått å overføre til kommunene verken bygger opp under regjeringens mål med reformen, eller fremmer KS’ visjon for kommunesektoren:

«KS kan ikke se at en overføring av Notarius publicus oppgaver vil bidra til en mer selvstendig og nyskapende kommunesektor», heter det i høringssvaret fra KS.

KS forutsetter at ansvaret for kollektivtransporten og tannhelsetjenesten ikke flyttes over til store kommuner, men i sin helhet blir lagt til folkevalgte regioner.

Høringssvaret fra KS

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. oktober 2016 | Skriv ut siden