I flere år har det vært arrangert trebiennale på Sørlandet. Arrangementet har vært holdt flere steder. Årets arrangement vil finne sted i KUBEN i Arendal 1. november. Årets trebiennal vil rette søkelys på: Hvordan kan moderne arkitektur og trebruk bidra til det grønne skiftet? Målgrupper: Politikere, arkitekter, konsulenter, kommuner, fylkeskommuner, private utbyggere og entreprenører.

Påmelding: Innen 25. oktober  http://austagderfk.pameldingssystem.no/trebiennalen-2016

Konferansen er gratis. Den arrangeres av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner sammen med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Programmet kan lastes ned her.

Kontaktperson: Kari Huvestad 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2016 | Skriv ut siden