Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 437 500 kroner til Lindesnesregionen Næringshage AS. Midlene skal benyttes til å gjennomføre et næringshageprogram. Næringshagen skal, i tråd med føringene i dette programmet, tilrettelegge for utvikling og vekst i kunnskapsbedrifter innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter i regionen. Programmet er i større grad en tidligere rettet mot utvikling i etablert næringsliv. Bakgrunnen er at det er innen etablert næringsliv det meste av nyskapingen skjer. Bedriftene tegner en såkalt målbedriftsavtale med næringshagen. Det gir mulighet til å bruke mer ressurser og å hente inn spisskompetanse i form av rådgivere. Gründerbedrifter med nyskapende ideer og vekstpotensial er også viktige målbedrifter.

Vest-Agder fylkeskommune eier 7,22 prosent av aksjene i Lindesnesregionen Næringshage AS. Aksjekapitalen er på 1,9 mill. kroner. Andre offentlige eiere er kommunene i Lindesnesregionen og SIVA- Selskapet for industrivekst SF. Den offentlige eierandelen er totalt på 48,56 prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. oktober 2016 | Skriv ut siden