Ungt Entreprenørskap (UE) har gjennomført en undersøkelse blant elever som deltok i Ungdomsbedrift (UB) i skoleåret 2015/16. Den viser at Ungdomsbedrift utfordrer elever til å tenke nytt og skape verdier. I skoleåret 2015/16 deltok 12.280 elever i Ungdomsbedrift. Undersøkelsen ble sendt til alle registrerte UB-elever høsten 2015 og våren 2016. 1200 elever besvarte undersøkelsen høsten 2015, og 720 elever besvarte undersøkelsen våren 2016. Elevene kommer fra både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Kompetanse til å starte bedrift

Etter å ha deltatt i Ungdomsbedrift svarer åtte av ti UB-elever at de vet hvordan man skal starte og drive en bedrift (mot fem av ti på starten av året). Sju av ti UB-elever svarer på slutten av skoleåret at de har en viktig rolle for å skape verdier for framtida på (mot fire av ti på starten av året). UB-elevene rapporterer også at de har bedre kjennskap til begreper som verdiskaping, risikovilje og forretningsutvikling på slutten av skoleåret enn på starten.

Forskning utført av forskningsinstitutter viser at de som har drevet ungdomsbedrift har 50 prosent større sjanse for å starte egne bedrifter. UEs undersøkelse underbygger dette og viser at elevene har kunnskapen og selvtilliten til å starte opp foretak.

Læring i praksis

I undersøkelsen ble elevene også bedt om å skåre seg selv på ulike entreprenørielle kompetanser. Elevene rapporterer at de blir bedre til å bygge nettverk, løse problemer, ta risiko, tenke nytt, stole på seg selv og at de blir bedre til å fatte beslutninger. Elevenes tilbakemeldinger er positive og i tråd med de kompetansene UE sier at elevene skal utvikle ved deltakelse i Ungdomsbedrift. 

Kort om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av Ungt Entreprenørskap og ikke av et forskningsinstitutt. Det er vanskelig å si noe om samfunnseffekten ut fra undersøkelsen da det ikke er utført en tilsvarende undersøkelse i en kontrollgruppe. Styrkene ved undersøkelsen er at det er gjennomført en før- og en etterundersøkelse som tar sikte på å måle utvikling over tid.

Tilgang til alle resultater i undersøkelsen ligger HER.

Klide: UE-Norge

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. oktober 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer