Fattigdom er fortsatt et høyst samfunnsrelevant tema, som berører mer enn ti prosent av befolkningen her i regionen. Tirsdag, 1. november åpner Vest-Agder-museets nyeste utstilling «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» i Tresse, midt i Kristiansand sentrum.

På museets nettsider kan en lese:

Her ved Vest-Agder-museet har vi i nærmere ett år jobbet med et svært tabubelagt tema: fattigdom. Er du berørt av fattigdom, prøver du å skjule det, ofte til og med for dine nærmeste. Å være fattig er skambelagt, nesten som et tegn for at du ikke har klart deg i vårt samfunn, der «alle» fremstår som vellykkete. Fattigdom er «ikke bare greit,» som sørlendingene ellers så gjerne sier om det meste.

Tirsdag, 1. november presenterer vi resultatene av arbeidet, i form av en brakkebasert vandreutstilling og en ny publikasjon. Arrangementet starter kl. 11 med boklanseringen i Christiansholm festning, og her vil flere av artikkelforfatterne være til stede. Under boklanseringen serverer vi små matretter og noe å drikke, og det er anledning til å stille spørsmål om prosjektet og fremgangsmåten. Utstillingen åpnes kl. 12, i Tresse ved festningen. Åpningen starter med en appell av Jon Tønnevold, mangeårig leder av Grimstad Røde Kors, initiativtaker og nå leder av Kilandsenteret i Grimstad kommune, før utstillingen åpnes offisielt av fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman.

Ikke bare greit?

Bymiljø Dbva

Femten mennesker har henvendt seg til oss etter et opprop i avisa og på sosiale medier og har fortalt sterke historier om hvordan det er ikke å kunne jobbe på grunn av sykdom og, tilsvarende, hvordan det er å mangle både penger og et sosialt nettverk. Vi har hørt sterke historier om hvordan det er ikke å ha penger til ordentlig mat og å legge seg sulten, slik at barna får den siste brødskiven. Hvordan det er ikke å kunne jobbe på grunn av sykdom. Hvordan man lar barna være «syke» når venner inviterer til barnebursdag, fordi man ikke har de 50 kronene som gaven kan koste. Hvordan det føles å bli mer og mer isolert fordi man ikke ha råd til å møte venner på kafé, der man må betale for kaffen. Hvor vondt det er når man feirer jul med familien og ikke har hatt penger til å kjøpe en eneste gave til de andre. Og hvor mye både voksne og barn anstrenger seg for å skjule at man ikke har råd til å være med på sosiale sammenkomster med venner eller bekjente.

Disse historier vil du nå kunne høre i utstillingen, som hørespill. Vi utfordrer deg å høre på alle, lenge og grundig, for dette er et viktig tema og fortsatt en av våre største utfordringer vi som samfunn står overfor. Ti prosent av befolkningen her på Sørlandet er fattig, og noe over ti prosent av alle barn i hver av Agder-fylkene. Det er høye tall, spesielt når man bevisstgjør seg at fattigdom og sosial isolasjon som oftest går hånd i hånd.

Historiske linjer

I utstillingen vil du også finne en tidslinje som viser etablering og utvikling av fattigvesenet og som forteller om synet på fattige opp gjennom årene. Informasjonen baserer seg på en publikasjon som lanseres samtidig: «… at maatte erholde en liden Hjelp.» Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920.  Seks forskjellige forfattere belyser temaet her fra seks forskjellige vinkler, og sammen gir artiklene en god innføring i fortidens behandling av de ulike gruppene av fattige. 

Tilgjengelig informasjon

Informasjon du finner i utstillingen, legges fra 1. november også ut på et eget område www.vestagdermuseet.no/fattigdom . Her vil du blant annet finne følgende, både på norsk og engelsk:

  • Informasjon fra kommunene i Vest-Agder og gratis tilbud og gratis aktiviteter
  • Anonymiserte intervjuer med våre informanter, som sammenhengende tekster
  • Digital fortelling om utviklingen av fattigvesenet 1786 – 1920 på Agder
  • En av artiklene fra publikasjonen
  • Informasjon om museets dokumentasjonsprosjekt

Veien videre – visingstider og temakvelder

Utstillingen er brakkebasert og gratis tilgjengelig, på følgende steder til disse tider:

Tresse, Kristiansand: 1. november – 15. desember 2016

Kongsgård, Kristiansand: 16. januar – 26. februar 2017

Andorsengården, Mandal: 3. mars – 30. april 2017

Nordberg fort, Lista: 7. mai – 8. oktober 2017

Flekkefjord: 15. oktober – 5. desember 2017 

Utstillingen er åpen i museets åpningstider. I Tresse er den tilgjengelig hver dag fra kl. 10 – 20.

Videre vil vi arrangere fire temakvelder knyttet til ulike aspekter av temaet fattigdom; i november og januar i Kristiansand, i mars i Mandal og i juni på Lista. Informasjon legges ut fortløpende på våre nettsider. Første arrangement vil finne sted torsdag, 10. november 2016 i Odderøya museumshavn i Kristiansand. Her vil vi fortelle om prosjektet som helhet og gir deretter ordet til førstearkivar ved Statsarkivet i Kristiansand, Roger Tronstad. Han har gått gjennom mange titalls hyllemeter med kildematerialet om fattigvesenet her i byen på 1700- og 1800-tallet og holder et foredrag basert på sine funn.

I grunn og bunn handler fattigdom om at man av økonomiske grunner ikke kan delta i det sosiale felleskapet. Det kan virke som om den største forskjellen ved å være fattig før og nå ligger i en økt følelse av å være alene om det. I fortidens samfunn manglet man som fattig nok i større grad elementære ting, som varme omgivelser og mat. Samtidig så man også tydeligere at det fantes flere andre som var i en lignende situasjon. I dagens samfunn har også de fattige mat, klær eller et tak over hodet. Men uten råd til å delta i sosiale aktiviteter, føler man seg nok i større grad enn før alene og sosialt isolert. Når folk flest tilsynelatende synes å ha mer enn nok penger, blir det stadig mer tabu- og skambelagt å være «en av de få» som ikke har det. Ofte trekker man seg enda mer tilbake, og derved settes det i gang en vond sirkel av ensomhet, skam og selvvalgt isolasjon.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Kathrin Pabst via e-post k.pabst@vestagdermuseet.no eller tel. 932 46 157.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2016 | Skriv ut siden