Jernbaneverket, har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet en konseptvalgutredning for en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, kalt Grenlandsbanen. Utredningen utgjør det faglige grunnlaget for regjeringen sin vurdering av hvordan dette prosjektet skal prioriteres i Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Den er nå sendt ut på høring. Fylkestinget vil 25. oktober avgi Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar. Da utredningen ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag var meldingen fra politikerne klar: Grenlandsbanen må tas inn i regjeringens forslag til NTP 2018-2029.

Vest-Agder fylkeskommune har sammen med Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Rogaland fylkeskommuner arbeidet for en slik sammenkobling siden begynnelsen av 90 tallet gjennom Jernbaneforum Sør. Sammenkoblingsprosjektet er løftet fram som et høyt prioritert prosjekt i blant annet Regionplan Agder 2020, Regionaltransportplan Agder 2015-2027 og Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020.

I konseptvalgutredningen anbefaler Jernbaneverket sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Analysene viser at det er stor samfunnsøkonomisk nytte i å bygge ut Grenlandsbanen. Den vil være samfunnsøkonomisk lønnsom når man regner med ringvirkningene og gir bedre lønnsomhet enn å bygge ut E18. Det viktigste bidraget til samfunnsnytten er knyttet til bygging av den manglende forbindelsen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Det betyr mindre hvilket konsept man velger.

Det konkluderes med at sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil bidra best til et overordnet samfunnsmål om miljøvennlig transport i korridoren mellom Oslo og Kristiansand. Det fremheves at:

 • · Reisetiden Oslo-Kristiansand blir vesentlig redusert
 • · Antallet reisende med tog vil øke betraktelig
 • · Sammenkobling gir store regionale virkninger hvor Grenlandsregionen vil bli styrket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. oktober 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer