Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i et møte i går orientert om saker som har vært lagt frem for fylkeskommunens klagenemnd. Nemnda behandler klager på blant annet karakterer innen videregående opplæring. Det har vært behandlet i alt 51 saker. Av disse ble 40 avvist og 11 imøtekommet. Det har vært sendt inn saker fra sju av fylkeskommunens videregående skoler og fra KVS Lyndal og Akademiet. Det var flest klager på standpunktkarakter i norsk. Dette er naturlig, ettersom det settes tre karakterer i norsk på studieforberedende utdanningsprogram.

Av 36 klager på standpunktkarakterer på fylkeskommunens skoler ble 27 avvist og ni imøtekommet. Av seks klager på standpunktkarakterer i private skoler ble fem avvist og en imøtekommet. Av samlet ni klager på eksamenskarakter ble åtte avvist og en imøtekommet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2016 | Skriv ut siden