I 2009 ble selskapet Magma Geopark AS stiftet. Selskapet eies av Rogaland og Vest-Agder fylkeskommune, fire kommuner og 13 andre bedrifter og organisasjoner. Geoparken arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling i Dalane og Flekkefjord med vekt på geologi og reiseliv. Utgangspunktet ligger i områdets unike geologiske og kulturelle arv. Vest-Agder fylkeskommune gir som medeier en årlig støtte til parken.

Magma Geopark hadde i 2015 en omsetning på vel 2,7 millioner kroner. Herav var over 2,5 millioner kroner offentlig støtte og tilførte prosjektmidler fra forskjellige kilder som blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Northern Periphery Programme, KreaNord og Unesco. Støtten fra Vest-Agder fylkeskommune var på 90 000 kroner. Egen inntjening var 147 548 kroner, en liten økning fra 2014. For 2015 ble det et underskudd på 256 026 kroner. Foretaket har 671 aksjer pålydende 5000 kroner. Vest-Agder fylkeskommune har med sine 100 aksjer en eierandel på 14,90 prosent.

Ved beskrivelse av geologiske forekomster, merkinger og tilrettelegging er målet at selskapet skal bidra til næringsutvikling og verdiskapning i hele regionen. Selskapet er medlem av nettverkene Global Geoparks Network og European Geoparks Network, og ble i 2015 godkjent som medlem i Unesco Global Geoparks Network.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2016 | Skriv ut siden