TT-tilbudet er en del av kollektivtransporten og er et tilbud til personer med varige funksjonsnedsettelser, som ikke kan benytte kollektivtilbudet der de bor. Fylkeskommunens utgiftene til dette transporttilbudet har økt betydelig over tid, fra 8,5 millioner kroner i 2007 til 20,9 millioner kroner i budsjettrammen for 2017.

Etter at nytt reglement ble innført, har det vært en reduksjon i inntaket av nye brukere av TT-ordningen. Store økninger i drosjeprisene har likevel ført til sterk utgiftsvekst. De nye brukerne som tas inn i ordningen har tyngre funksjonsnedsettelser og koster derfor mer å transportere.

Det ble vedtatt å øke reisetilbudet til de prioriterte, tyngste brukerne fra 1. januar 2015. Dette har gitt økt bruk av TT-ordningen. Det ble inngått nye prisavtaler for TT-transporten

i 2016 som blir videreført i 2017. I alle prisavtalene skal det, med unntak for Taxi Sørs område, foretas prisjustering tilsvarende gjennomsnitt av KPI og gjennomsnittlig årslønnsvekst i Nasjonalbudsjettet for 2017.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. november 2016 | Skriv ut siden