Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til utstyr i utdanninger innen sjøfart i 2016. Slik vil maskinparken for maritime utdanninger bli oppgradert og fornyet. Fagskolen i Kristiansand er en av skolene som mottar mest, med hele 2,25 millioner kroner. Midlene vil bidra til at de maritime utdanningene bli bedre tilpasset oppgavene som venter i fremtidens arbeidsliv. Forutsetningen for at den enkelte utdanningsinstitusjon mottar penger, er at den skal stille med tilsvarende beløp som institusjonen mottar.

- ­Den maritime næringen utgjør en vesentlig del av norsk næringsliv, og er en av Norges mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer. Derfor er det viktig for oss å styrke utdanningen innenfor maritime fag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. november 2016 | Skriv ut siden