Fylkeskommunen er medstifter av Stiftelsen Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter i Kristiansand. Fylkeskommunen gir et årlig tilskudd til driften sammen med Riksantikvaren og Kristiansand kommune. Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i sist møte senterets årsrapport for 2015. Der fremgår det at omsetningen var på 17,2 millioner kroner. Det var en økning på 2,4 millioner kroner eller 14 prosent i forhold til 2014. De totale driftskostnader var på 16,9 millioner kroner. Det var 3,9 millioner kroner høyrere enn fjoråret. Økningen kan forklares med store vedlikeholdsprosjekter finansiert av Riksantikvaren samt økte lønnskostnader knyttet til nyansettelser. Resultatet ble svakere enn 2014, med et overskudd på 0,4 millioner kroner.

I 2015 kom senteret inn på Riksantikvarens liste over teknisk-industrielle kulturminner. Som følge av det har anlegget mottatt tilskudd til istandsetting og vedlikehold av kulturminnet.

Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter ble opprettet i 1990 og ble nasjonalt fartøyvernsenter i 1996.  Stiftelsens formål er å bevare tørrdokken med bygninger og tekniske innretninger som et kulturminne, drive anlegget som veteranskipsverft og være et senter for verfts- og skipsbyggingstradisjoner.

Senteret betegnes som antikvariskfaglig kompetansemiljø uten sidestykke i Norge. Selve dokkanlegget og KMVs tidligere reparasjonsverft på øya representerer en verdifull kulturarv fra en industri som i sin tid var bærende for byen og landsdelen. Kristiansand har hatt reparasjonsverft for større fartøyer siden 1687.

Etter Stiftelsen Hestmandens konsolidering med Vest-Agder-museet IKS og fartøyets lokalisering til Bredalsholmen anses både kompetansemiljøet og anlegget på Bredalsholmen å være av avgjørende betydning for museumsutvikling i Kristiansand.

Som et av 15 teknisk-industrielle kulturminner i landet får Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter støtte fra Riksantikvaren til vedlikehold av anlegget. Denne forutsigbarheten muliggjør en økt satsing for å styrkesenteret som besøksmål. Ved siden av driften av fartøyvernsenteret har Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter, i samarbeid med Vest-Agder-museet, startet planleggingen av formidling av både anlegget og den aktiviteten som finnes der.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2016 | Skriv ut siden