En fersk befolkningsstatistikk viser at de to agderfylkene i løpet av sommeren passerte 300 000 i samlet folketall. Mens innbyggertallet ved inngangen på året var på samlet 298 486, er det offisielle antallet etter tredje kvartal i år på 300 462. Vest-Agder har nå 183 835 innbyggere, mens nabofylket i øst har 116 617. Kristiansand har nå, med 89 112 innbyggere omtrent dobbelt så mange innbyggere som Arendal, som har 44 617 innbyggere. I løpet har også folketallsveksten i Kristiansand vært over dobbelt så stor som i Arendal, med henholdsvis økninger på 665 og 304 nye innbyggere.

For Vest-Agders del er det spesielt tre kommuner som har god vekst. I løpet av året har Songdalen plusset på med 109 innbyggere, Mandal 107 og Lyngdal 69. I tre av fylkets 15 kommuner er innbyggerantallet gått ned. I Hægebostad er det seks færre, i Åseral tre og i Sirdal to.

Kilde: SSB

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2016 | Skriv ut siden