Areal- og transportplanutvalget i Kristiansandsregionen (ATP) godkjente i dag et forslag til søknad om en forlenget belønningsavtale med prosjektportefølje for Kristiansandsregionen. Belønningsavtalen for perioden 2013 til 2016 går mot slutten. Uten en ny belønningsavtale fra 2017 og frem til en bymiljøavtale er på plass, må kollektivtrafikk-tilbudet reduseres kraftig. ATP-utvalget besluttet derfor også at dersom en bymiljøavtale ikke er på plass innen 2020, må bussdriften sikres midler for året 2020. Det må skje enten ved at belønningsavtalen 2017-2019 blir reforhandlet og forlenget, eller at søknad om bymiljøavtale for året 2020 og videre fremover sikrer bussdriften.

Skal regionen klare å levere på målet om nullvekst i biltrafikken, er det planer for en fortsatt sterk satsing på sykkel, gange og kollektiv. Dette er avhengig av finansiering. En forlenget bompengeavtale vedtas sannsynligvis i Stortinget høsten 2016, mens avtalen ikke trer i kraft før januar 2018.

ATP-utvalget vedtok på sitt møte 16. september at regionen skal søke om en belønningsavtale for tre år med en ramme på 400 mill. kr.

En arbeidsgruppe, bestående av ATP-sekretariatet, representanter fra Statens vegvesen og Agder Kollektivtrafikk, og en representant fra ingeniørvesenet i Kristiansand, har prioritert prosjekter og laget en prosjektportefølje. Hovedinndelingen er lagt opp med 193 millioner kroner til drift av kollektivtrafikk, 96 millioner kroner til infrastruktur for kollektivtrafikk, 36 millioner kroner til infrastruktur for sykkel og 32,8 millioner kroner til infrastruktur for gange.

Departementet behandler belønningssøknaden våren 2017 på bakgrunn av vedtatt statsbudsjett for 2017.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer