Fredag ble det foretatt en bred markering av at Paris-avtalen om klima nå trer i kraft. I Paris ble Eiffeltårnet og Triumfbuen lyst opp i grønt. I Kristiansand ble både Domkirken og fylkeshuset markert i grønt lys. For fylkeskommunen er det en måte å synliggjøre et stort fylkeskommunalt fokus på miljø og grønt skifte i planer og strategier.

Markeringen, som foregikk flere steder ,er med å rette søkelyset på Paris-avtalen som nå formelt blir internasjonal lov. Det har skjedd på rekordtid. Samtidig har verden i år blitt enig om flere nye klimatiltak som vil redusere temperaturøkningen: nedfasing av  de klimasterke hydrofluorkarbon(HFK)-gassene, og nye klimatiltak i internasjonal luftfart og sjøfart.

Det er nå 92 land som har ratifisert Paris-avtalen. Ut fra prosentene som er tillagt landene, dekker ratifikasjonene nå godt over 65 prosent av utslippene i verden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2016 | Skriv ut siden