-Lyttevenn hadde ikke eksistert som tilbud hvis det ikke var for frivillige som stilte opp med et ønske om å hjelpe skoleelever. Jeg vil derfor gi ros og stor takk til alle som stiller opp som lyttevenn for den flotte innsatsen dere gjør. På Sørlandet har vi en plan for likestilling, inkludering og mangfold, hvor det blant annet pekes på at vi blir født inn i forskjellige miljøer og med ulike ressurser, noe som fører til sosial ulikhet. Gjennom lyttevenn får elever, uansett bakgrunn og ressurser hjemme, muligheten til å øve på lesing og språkforståelse med en person de kan stole på, sa fylkesordføreren til lyttevenner fra begge agderfylkene på et seminar på UiA i dag.

Han trakk frem, uten forkleinelse for andre, de som er lyttevenner for minoritetsspråklige barn og den viktige rollen lyttevenner her har når det gjelder integrering. -Det er viktig å hjelpe minoritetselever til å få full kontroll på språket på en måte som gjør det gøy å lære. Det å ha en lyttevenn kan gjøre norskopplæringen til noe som føles trygt, og elevene kan lære å lese og forstå i en trygg omgivelse. Lærerne sier elevene gleder seg og forbereder seg ekstra mye når lyttevennen kommer -  det er motiverende og gjør dem til bedre lesere. Lyttevennprosjektet er dermed et bidrag til å utjevne forskjellene i samfunnet, til integrering og til å oppfylle Regionplan 2020 sine mål for utdanning i regionen.

Universitetslektor i pedagogikk Birte Simonsen har i flere år vært sentralt medvirkende i lyttevennprosjektet. Hun understreket betydningen av leseglede som drivkraft og motivasjon. –Barn som leser blir flinkere til å takle virkeligheten. De takler blant annet stress, redsel, gleder og skuffelser bedre, fremhevet hun.

Arild Birkenes er leder av fylkeseldrerådet som også iverksatte lyttevennprosjektet i 2010 etter en tids utprøving. Han kunne opplyse at skoler i begge agderfylkene driver med lyttevennvirksomhet. I de to fylkene er det nå over 200 lyttevenner som frivillig stiller seg til rådighet. Birkenes var nylig i Hordaland for å holde foredrag om prosjektet. Nå har han mottatt invitasjon fra nord-Norge. Han oppfordre alle som kan tenke seg å bli lyttevenn om å ta kontakt med sin lokale frivilligsentral, skolekontor eler fylkeskommunen.

Lyttevennseminaret 2016

Leder av fylkeseldrerådet Arild Birkenes, universitetslektor Birte Simonsen og fylkesordfører Terje Damman er alle opptatt av å skape engasjement og oppslutning om lyttevennvirksomheten i agderfylkene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2016 | Skriv ut siden