Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avholder i dag møte på Skandinavisk Trafikksenter AS i Sørlandsparken. Allerede tidlig på morgenen gjennomgikk en gruppe av representantene i hovedutvalget TRAFO. Det er et pedagogisk tilrettelagt bygg hvor målsettingen er å påvirke skoleelever og andre besøkendes bevissthet, oppfatning og holdning til risiko, samt øke forståelsen for årsak til og konsekvensen av ulykker. Navnet TRAFO kommer fra ordet transformasjon, som betyr: endring/forandring. På dagsprogrammet vil også nullvisjonen, 18 pluss og andre trafikktema bli tatt opp.

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. Nullvisjonen er et bilde av en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken. I Vest-Agder har det i flere år vært et høyt aktivitetsnivå innen nullvisjonsarbeidet. Fylkeskommunen har vært en sentral drivkraft i dette.

18 pluss er et trafikksikkerhetskurs for ungdom mellom 18 og 25 år. Kurset er gratis, og vil gi deltakerne gode fordeler når de tegner forsikringen i sitt eget navn. Kurset varer i 4.5 timer og består av praktiske oppgaver. Ingen teori. Kurset finner en bare i Kristiansand, og målgruppen er ungdom i Agder-fylkene. Målet er at den enkelte deltaker skal få mer kunnskap om sin egen risiko for å havne i en trafikkulykke, gjennom å få noen opplevelser i de praktiske øvelsene. Også i dette tiltaket er fylkeskommunens rolle svært sentral.

Da daglig leder for Scantraf – Skandinavisk Trafikksenter Inge Sørhaug ønsket velkommen til senteret kunne han opplyse at det har en sterk posisjon ikke bare i landsdelen, men også nasjonalt. Det drives en omfattende opplæring for førere av tunge kjøretøyer, busser, vogntog, trucker og anleggsmaskiner. På anlegget finnes en velbrukt glattkjøringsbane. En tredjedel av landets sjåfører må til senteret for å få nødvendig opplæring. Trafikksenteret har også avtale med Universitetet i Agder i forbindelse med opplæring av kontrollører i Vegvesenet for helle landet. I år setter senteret omsetningsrekord. Sørhaug opplyste at omsetningen ser ut til å passere 30 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2016 | Skriv ut siden