Partiene Høyre. Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre hadde til dagens fylkestingsmøte utarbeidet et fellesforslag som ble vedtatt mot stemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget vil medføre nær 15 millioner kroner mer til drift og vel 23 millioner kroner mer til investeringer i fylkeskommunens årsbudsjett for 2017. Mesteparten av påplussingene i forhold til fylkesrådmannens forslag omfatter samferdselstiltak.

På investeringssiden vil partiene bak fellesforslaget ha ti millioner kroner mer til veiinvesteringer, fem millioner kroner mer til fast dekke på grusveier, fem millioner kroner mer til sykkel i sykkelbyene utenom Kristiansand. På driftssiden vil partiene vil partiene ha 7,5 millioner kroner mer til veivedlikehold og trafikksikkerhetstiltak, en million kroner mer til ladestasjoner for el-biler knyttet til innfartsparkering. I tillegg vil de ha økt den udisponerte rammen til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø med tre millioner kroner.

I fellesforslaget ligger det også inne at det skal ansettes et mobbeombud fra 1. juli. Det skal gis en årlig støtte på en halv million kroner til Sjøkurs. Risøbank i Mandal skal få en kvart million kroner i økt årlig støtte og Vest-Agder-museet en tilsvarende økning til bygningsvern. Videre vil de fem partiene av Vest-Agder barne- og ungdomsråd skal motta 100.000 kroner mer hvert år fremover.

På investeringssiden vil partiene at Fagskolen i Kristiansand skal tilføres 750.000 kroner til en maritim simulator og Sirdal videregående 2,5 millioner kroner til en innendørs skytebane og en tredemølle.

 

Her kan du lese fellesforslaget til budsjettet fra H, KrF, Frp, SP og V.
Her kan du lese fellesforslagets verbalforslag
Her kan du lese AP og SVs forslag til budsjett
Her kan du lese AP og SVs verbalforslag

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2016 | Skriv ut siden