Utredning av lokaltogtilbud på strekningen Marnardal – Songdalen - Kristiansand – Vennesla er ferdig og ble behandlet i fylkestinget 25. oktober.Bakgrunn
I henhold til planprogrammet til Regional plan for samferdsel 2015-2020 skulle lokaltogtilbud på strekningen Marnardal – Nodeland – Kristiansand – Vennesla utredes. Dette utredningsarbeidet ble lagt inn som en del av arbeidet med Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020, som er en temaplan under Regional plan for samferdsel.

Utredningsarbeidet ble fra juni 2015 organisert med en arbeidsgruppe bestående av Jernbaneverket, NSB, Agder Kollektivtrafikk AS og Vest-Agder fylkeskommune.

Rapporter
Jernbaneverket og Vest-Agder fylkeskommune har tatt ansvar for hver sin del av utredningsarbeidet som består av følgende rapporter:

-       Jernbaneverket del 1: Vurdering av sporkapasitet og infrastrukturkostnad.

-       Vest-Agder fylkeskommune del 2: Togets rolle i kollektivtransporten vest og nord for Kristiansand – dekningsgrad, markeds- og driftsvurderinger

 -       Sammenstillingsrapport: Oppsummering og konklusjoner fra Jernbaneverkets og fylkeskommunens utredningsarbeid

 

Politisk behandling
Saken ble behandlet i Vest-Agder fylkesting den 25. oktober 2016 og fylkestinget gjorde følgende vedtak:

 1. Fylkestinget tar utredningen til orientering

 2. Vest-Agder fylkeskommune anbefaler Samferdselsdepartementet å legge inn opsjon på lokaltogtilbud på strekningen Kristiansand - Vennesla i sitt anbud for "transportpakke Sør" for å avklare reelle kostander.

 3. Vest-Agder fylkeskommune ber staten om å vurdere lokaltogtilbud etter samme vilkår som øvrige byområder.

 4. Utredningen bør inngå som en del av grunnlaget for videre arbeid med revidering av Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050

 

Du kan laste ned saksframlegg og utredningsrapportene her.

Protokoll fra fylkestingets behandling kan lastes ned her.

Saksbehandler

Mette Kirkhus Johansen

38 07 45 58

mkj@vaf.no

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 06.07.17

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Lister Taxi AS

  Les mer
 • Taxi
  av ansk55, 30.06.17

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - stasjoneringssted Sira i Flekkefjord kommune

  Les mer
 • Elever På Bussen
  av jto, 16.06.17

  Færre velger bil, flere velger buss og sykkel

  Les mer

Siste fra Kollektivtransport

 • Arbeidsutvalg Jernbaneforum Soer Mai 2017
  av elma11, 18.05.17

  Fortsatt JA til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, -Prosjektet har stor samfunnsnytte

  Les mer
 • Forside Temarapport Lokal BRA Ordning
  av elma11, 04.04.17

  Temarapport for tilrettelegging av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen

  Les mer