Nullvekst i biltrafikken i kristiansandsregionen, med 2012 som sammenlikningsår, er så langt oppfylt. Nedgangen i biltrafikken i perioden 2012-2015 var på 0,9 prosent. Utviklingen i 2016, til og med september, sammenliknet med foregående år, viser en nedgang på 0,9 prosent. Kravet for hele perioden 2012-2016 er dermed oppfylt. Dette slås fast i en rapport om resultatmål som har vært satt i forbindelse med belønningsavtalene som regionen har hatt med staten i perioden 2013 til 2014. Areal- og transportplanutvalget i kristiansandsregionen (ATP) ble før helgen orientert om innholdet i rapporten.

Det rapporteres videre om at rushtidstrafikken ble redusert med tre prosent i perioden 2012-2015. Så langt i 2016, til og med september, har rushtrafikken økt med 0,4 prosent i forhold til samme periode i 2015. Tidsdifferensierte bomsatser, som ble innført 16. september 2013, har hatt en varig effekt på cirka tre prosent.

Satsingen på kollektiv, sykkel og gange som har pågått i perioden 2008/2009 og fram til høsten 2016, har gitt et tilnærmet sammenhengende sykkelveinett i regionen og et mye bedre kollektivtilbud. I perioden fra 2012 til 2015 økte antall passasjerturer med drøyt ti prosent. Også i 2016 øker passasjerveksten. Etter ni måneder av 2016 er veksten 3,7 prosent, sammenliknet med samme perioden i 2015. Reisevaneundersøkelsen 2013/2014 viser at Kristiansand er den beste av storbyene med en sykkelandel på ti prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer