Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager får Riksantikvarens kulturminnepris 2016 for sin store innsats for å ta vare på og spre interesse for tekniske kulturminner. Carl Frederik Thorsager bor på Sjølingstad ved Mandal. Juryen uttaler at begge har gjort en formidabel innsats for å ta vare på og spre interesse for tekniske kulturminner. Riksantikvaren ønsker særlig å hedre dem for arbeidet de gjør for at både unge og gamle skal få oppleve norsk jernbanehistorie og kjøre gamle tog. I mange år har de to prisvinnerne jobbet utrettelig for å redde, restaurere og drifte unike tekniske kulturminner. Deres kunnskap og erfaring utfyller hverandre, og de er svært verdige vinnere av Riksantikvarens kulturminnepris.

Carl Frederik Thorsager har vern og drift av både fartøyer og tekniske/industrielle kulturminner som sitt interessefelt. Han markerte seg sterkt som leder av Setesdalsbanen gjennom et par tiår, og har vært en foregangsmann i utviklingen av de norske museumsjernbanene, spesielt Urskog-Hølandsbanen og Krøderbanen. Han tok initiativ til bevaringen og ledet gjenoppbyggingen av både Sjølingstad Uldvarefabrikk og dampskipet "Bjoren" samt en rekke andre tekniske kulturminner. Hans interesser for planlegging og organisering førte ham til initierende innsats som sekretær for NSBs og Jernbaneverkets verneplaner og Norsk kulturråds landsverneplan for tekniske kulturminner.  Thorsager har hatt en rekke verv i styrer og råd innen kulturminnefeltet.

Prisen tildeles personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for:

-bevaring og/eller restaurering av kulturminner
-formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt
_bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner

Prisvinnerne får kunstverkene «Stillhetens kyst a og b» av kunstner Sigmund Olsvik, diplom og 25.000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2016 | Skriv ut siden