76,5 prosent av husholdningene i Vest-Agder har bredbåndsabonnement i 2016. Andelen er høyest i Sirdal med 100 prosent dekning. Deretter følger Åseral, Kvinesdal og Kristiansand. Andre kommuner ligger derimot et godt stykke under gjennomsnittet for hele fylket. I Marnardal er det kun 65,3 prosent av husholdningene som har bredbåndsabonnement.

Bredbåndsstatistikk

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. november 2016 | Skriv ut siden