På Steinsfoss i Vennesla ligger en av Nord-Europas lengste eksisterende tømmerrenner. Sammen med Setesdalsbanen utgjør tømmerrenna et enestående kulturlandskap i Otra i dag. Tømmerrenna er i dag mye brukt som tursti. Da hovedutvalg for kultur og utdanning i sist møte behandlet årsmeldingen for 2015 for Stiftelsen Steinfoss Tømmerrenne ble det orientert om at på grunn av dagens dårlige renteavkastning greier ikke stiftelsen å skaffe nok kapital til å vedlikeholde kulturminnet på en forsvarlig måte. På bakgrunn av dette har stiftelsen søkt penger til vedlikehold nasjonalt og lokalt. I 2015 søkte man Norsk Kulturminnefond om tilskudd. Søknaden ble innvilget i 2016 og man fikk deretter også støtte fra Vennesla kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Stiftelsen Steinfoss Tømmerrenne fikk i 2015 et tilskudd på 21 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune. Årsregnskapet viser et underskudd på 94 169 kroner.

Stiftelsen Steinfoss Tømmerrenne ble stiftet av Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune. Stiftelsens oppgave er å eie, bevare og på antikvarisk forsvarlig måte istandsette den nesten fem kilometer lange tømmerrennen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2016 | Skriv ut siden