I perioden 2012-15 har antall el-biler i Vest-Agder økt fra 216 til 2 760. Det er spesielt de siste to årene en har sett en kraftig økning i el-bilsalget. Kristiansand er kommunen med størst vekst i antall elbiler; 66 prosent av totalt antall el-biler i fylket i 2015.

Statistikk For Elbilantall

Det totale energiforbruket i Norge økte i 2015 med 1,5 prosent sammenlignet med 2014. Om lag halvparten av energiforbruket i Norge er strøm, når råstoff- og energiproduserende næring ikke regnes med. Innenfor industri og transport har energiforbruket ifølge tall fra SSB økt med rundt 1,5 prosent fra 2014 til 2015. Energiforbruket steg mest i "andreforbruksgrupper" der husholdninger og tjenesteytende næringer er de dominerende undergruppene.

Strøm er det viktigste energiproduktet, og står for tre fjerdedeler av forbruket i disse forbruksgruppene. Dette forbruket steg med tre prosent fra 2014 til 2015. Forbruk av bensin har gått stadig nedover de siste årene, og gikk videre ned i 2015; seks prosent mindre enn i 2014. Samtidig fortsetter forbruket av diesel å øke; tre prosent opp fra 2014 til 2015.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer