Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om oppfølgingen av samarbeidsavtaler som er inngått mellom fylkeskommunen og alle de femten kommunene i Vest-Agder. For hovedutvalget var spesielt utdanningstemaet sentralt. I den sammenheng er et viktig samarbeidsområde knyttet til samarbeid for at flest mulig av kommunenes ungdommer gjennomfører videregående skole med bestått vitnemål. Gjennomføringsgraden for ungdom bosatt i Vest-Agder forbedres stadig samlet sett. Det er imidlertid ulik utvikling mellom kommunene

Etter en fremgang på nærmere tre prosent-poeng ved målingene av gjennomføring i 2012 til 2014, fortsetter fremgangen med ytterligere 0,4 prosent for fylket under ett ved målingen høsten 2015. I praksis betyr dette at rundt 90 flere ungdommer årlig oppnår vitnemål fra videregående opplæring.

Samarbeidet om utdanning mellom fylkeskommunen og kommunene skal baseres på varige, systembaserte og bærekraftige ordninger. For kommunene innebærer samarbeidet å forberede elevene på overgangen til videregående skole. Gi best mulig faglig grunnlag, informasjon og rettledning til elever og foresatte, samt gi nødvendig informasjon til videregående skole om elever som trenger særskilt oppfølging.

For fylkeskommunen innebærer samarbeidet å følge opp alle elever som står i fare for å falle ut av sitt utdanningsløp. For at kommunen skal trekke erfaring av sitt arbeid med overgangen til videregående skole, vil fylkeskommunen gi systematisk tilbakemelding til kommunen om elever som ikke fullfører sitt utdanningsløp.

Ungdom som står i fare for eller har falt ut av et utdanningsløp, overføres til Oppfølgingstjenesten. For at kommunen skal trekke erfaring av sitt arbeid med overgangen til videregående skole og få en oversikt over hva som skjer med elevene, gir fylkeskommunen systematisk tilbakemelding til kommunen om elever som ikke fullfører sitt utdanningsløp. Dette systematiske samarbeidet fører til at ungdommen blir sett og kommer i aktivitet.

Oversikt over gjennomført videregående opplæring i Vest-Agder fordelt på kommuner.

 

 

 

 

 

Kommune

2008-13

2009-14

2010-15

Kristiansand

77 pst

75 pst

76 pst

Mandal

69 pst

74 pst

79 pst

Farsund

77 pst

72 pst

73 pst

Flekkefjord

68 pst

74 pst

73 pst

Vennesla

71 pst

66 pst

70 pst

Songdalen

67 pst

77 pst

65 pst

Søgne

73 pst

81 pst

73 pst

Marnardal

59 pst

77 pst

85 pst

Åseral

56 pst

71 pst

87 pst

Audnedal

71 pst

77 pst

71 pst

Lindesnes

60 pst

76 pst

72 pst

Lyngdal

74 pst

71 pst

69 pst

Hægebostad

63 pst

82 pst

81 pst

Kvinesdal

75 pst

77 pst

68 pst

Sirdal

74 pst

80 pst

88 pst

 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. november 2016 | Skriv ut siden