Det står mange saker på dagsorden når fylkesutvalget møtes tirsdag og onsdag på Hotell Norge i Kristiansand. Fylkesutvalget er også fylkeskommunens økonomiutvalg. Når utvalget har budsjettet for neste år og økonomiplan for kommende fireårsperiode til behandling, vil en langt på vei bli kjent med de forslag og anbefalinger som fylkestinget endelig får på bordet i budsjettbehandlingen i midten av desember. Videre skal fylkesutvalget si sin mening, og komme med sin anbefaling til fylkestinget, om en eventuell sammenslåing av Aust- og Vest-Agder til ett fylke. Også en sak om prinsippvedtak om bompengefinansiering av bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen blir behandlet i fylkesutvalget på vei til sluttbehandling i fylkestinget.

Blant øvrige tjue saker er det flere byggeprosjekter på skoleanlegg i hele Vest-Agder, oppfølging av Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold, tilskudd til kjøp av den historisk, kulturminneverdige Gammeløya i Vestergabet i Kristiansand, fremtidig satsing på Setesdalsbanen, avvikling av tannklinikk i Marnardal og flere andre saker.

Behandlingen av sakene starter klokken 15.00 på tirsdagen og fortsetter klokken 09.30 på onsdagen.

Her finner du saksliste og program for fylkesutvalgsmøtet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2016 | Skriv ut siden