Statens vegvesen har beregnet at det er flere millioner kroner igjen av restmidler etter ferdigstillelse og avslutning av skredsikringsprosjektet i Haughomfjellet/Bjørkåstunnelen på fylkesvei 42 i Sirdal. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har nå vedtatt at restmidlene kan overføres til investeringsbudsjettet for skredsikringstiltak. Dette for å finansiere skredsikringsprosjekter på fylkesvei 455 Stredefjellet og Synsodden i Marnardal.

I en regional skredsikringsrapport for Region sør er fylkesvei 455 Stredefjellet det punktet på fylkesveier i Vest-Agder som har høyest skredfaktor. Denne beregnes på bakgrunn av en regnemodell der trafikkmengde, skredfarefaktor, omkjøringsfaktor, stengningsfrekvensfaktor, skredfare-stengningsfaktor og naboskredfaktor kombineres. Skredsikringstiltaket i Stredefjellet er også et prioritert tiltak under programområdet for skredsikring i Handlingsprogram for fylkesvei med ti millioner kroner i 2017.

Prosjektet innebærer at veien må fylles ut i Manflåvannet for å unngå at is og stein raser ned i veibanen. Ved spesielle værforhold må veien stenges flere ganger i døgnet for å vedlikeholde fjellet. For å unngå dette flyttes nå veien ut i vannet med en kjørebanebredde slik at en fanggrøft kan etableres på innsiden for å ta imot nedfallet. I tillegg vil det bli montert noe fangnett. Prosjektet har en kalkulert kostnad på 25 millioner kroner.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har satt krav om at det ikke kan foregå fylling i vann i april og mai. Dette er et prosjekt som stort sett innebærer fjellsprengning og fylling av masser i vann fra lekter. Det er ønskelig å få prosjektet ut i Doffin for å benytte ledig kapasitet i markedet og om mulig også kombinere det med vinterarbeid.

I tillegg planlegges det også mindre tiltak på Synsodden som også er prioritert i skredsikringsplanen for Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Refleksdagen 2017
  av elma11, 16.10.17

  Refleksdagen 2017

  Les mer
 • Bomskilt I Lister
  av jto, 10.10.17

  Anbefaler fylkeskommunal garanti til oppkjøp av bompengeselskap

  Les mer
 • Bybrua I Flekkefjord
  av jto, 29.09.17

  Omfattende arbeid med vedlikehold og utskifting av bruer i Vest-Agder

  Les mer