Ved inngangen til 2016 var Vest-Agders befolkning på 182 877 personer. Befolkningen har økt med 1824 innbyggere fra 2015, noe som tilsvarer en økning på én prosent. Dette er tilnærmet lik økning som landsgjennomsnittet, som lå på 0,9 prosent i samme periode. Gjennomsnittsveksten over de siste ti år har vært omtrent lik i Vest-Agder som på landsbasis.

Agder hadde i perioden 2008-12 negativ innenlands nettoinnflytting, mens det i 2013-14 gikk over til å være en liten positiv nettoinnflytting. Tall for 2015 viser at det igjen er negativ innenlands nettoflytting. At nettoflyttingen i lang tid har vært positiv for Vest-Agder, skyldes innvandring fra utlandet, som fortsatt er på et høyt nivå. Nettoinnvandring til Vest- Agder i 2015 var på 1162 personer.

Innvandring fra utlandet er den viktigste drivkraften bak befolkningsutviklingen og utgjør nesten to tredjedeler av befolkningsveksten i fylket. De fleste innvandrere er i aldersgruppen 20-44 år. Per 1. januar 2016 bodde det 26 241 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Vest-Agder. Dette tilsvarer en andel på 14 prosent av befolkningen. De fleste har bakgrunn fra Asia eller Øst-Europa.

Prognosene som er laget for befolkningsutviklingen i Vest-Agder indikerer at innvandringen vil ha en sentral rolle for å sikre fortsatt vekst i befolkningstallet.

 

Kilde VAF budsjettforslag

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2016 | Skriv ut siden