Nye folkevalgte regioner bør overta hele ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen, krevde KS-ledelsen i et konsultasjonsmøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fredag. –En samling av det faglige ansvaret for vei, øvrige samferdselsoppgaver og regional planlegging vil styrke fagmiljøer og muligheten for å se samferdsel i sammenheng med regional planlegging og øvrig utviklingsarbeid, sa KS-leder Gunn Marit Helgesen etter konsultasjonsmøtet med Samferdselsdepartementet fredag, ifølge et oppslag i Kommunal Rapport.

KS gjentok sitt krav om å flytte ansvaret for administrasjon av fylkesveiene fra Statens vegvesen til et regionalt folkevalgt nivå. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er beregnet til å koste et sted mellom 50 til 85 milliarder kroner. Hvordan etterslepet skal tas igjen, og hvem som skal få ansvaret, beskrives av KS som et uavklart spørsmål. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2016 | Skriv ut siden