Fylkestinget vedtok tirsdag, med 22 mot 13 stemmer, at det skal etableres lærerarbeidsplasser og personalrom i hovedbygget ved Flekkefjord videregående skole, studiested Kvinesdal snarest mulig. Det vil medføre at brakken, som nå benyttes, kan fjernes. Lærerne kommer med dette tettere på elevene. Dagens kantine/samlingsareal benyttes daglig av elever og lærere. I forlengelsen av dette arealet ligger skolens naturfagrom. Dette er planlagt brukt til nytt personalrom.

Fylkestinget vedtok samtidig at det skal bygges et kjølerom for søppelavfall for Utdanningsprogram for restaurant- og matfag på skoleanlegget i Kvinesdal.

Representantene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Demokratene og Miljøpartiet De Grønne stemte i mot forslaget som ble vedtatt.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2016 | Skriv ut siden