-Innenfor samferdsel har vi i 2016 fortsatt å jobbe mot våre hovedmål; trafikksikkerhet, gode veier, et sterkt kollektivtilbud, og mer miljøvennlig transport. Dette er året der det ble enighet lokalt om bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen, og det skal forhandles med staten i 2017 - forhåpentligvis så fort som mulig, sa fylkesordfører Terje Damman i sin årstale tirsdag.

Han trakk frem at før sommeren i år ble strategi for ladeinfrastruktur vedtatt av fylkesutvalget, med mål om å redusere miljøbelastningen fra samferdsel. I 2015 og 2016 har Sirdal, Åseral, og Kvinesdal kommuner fått innvilget økonomisk støtte til nye ladestasjoner. - 2017 har vi trolig over 5000 el-biler på Sørlandet - målet er 20 000 om tre år, og derfor skal vi fortsette utbyggingen av ladeinfrastruktur i årene fremover, blant annet ved å sørge for ladepunkter på videregående skoler, opplyste fylkesordføreren.

Han pekte videre på at Vest-Agder fylkeskommune har jobbet videre med oppfølging av strategiplanen for trafikksikkerhet, og utført kontinuerlige investeringer på fylkesveinettet. -I august ble et av landsdelens største og mest etterlengtede veisikringsprosjekter åpnet på fylkesvei 42 ved Tonstad i Sirdal. Den nye Bjørkåstunnelen, sammen med 300 meter ny hovedvei og skredsikring av fjellpartier rundt, gjør at befolkningen har fått en sikker vei til skole og jobb. Skredsikringsarbeidet på veien langs Sirdalsvannet har pågått i mange år, og åpningen ble høytidelig markert, inkludert en egen sang fremført av Sirdal Trekkspillklubb.

-2016 var også året der det endelige startskuddet gikk for byggingen av ny bybro i Flekkefjord. Foreløpig er det rivningsarbeid som er utført, men i løpet av det kommende året vil det bli jobbet for å få broen oppført. Det er bare å se frem til sommeren 2018 når prosjektet er ferdig, og byen endelig kan ta broen i bruk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2016 | Skriv ut siden