Fylkestinget sluttet seg i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, til at det for en fremtidig bymiljøavtale blir etablert et bomsystem i kristiansandsregionen basert på flere konkrete tiltak. I prinsippvedtaket legges det opp til samlet fra 12 til 15 bompunkter, hvorav fem allerede er i drift. Det skal gjennomføres en vurdering av et bompunkt på E18 øst for Kristiansand sentrum ved IKEA. Det vil skje i dialog med Lillesand kommune.

Det legges opp til en økning av dagens bomsatser på 50 prosent. Ordningen med tidsdifferensierte satser blir videreført. Det samme gjelder timesregelen. Det vil bli en rabattordning på 20 prosent for lette kjøretøy. Videre blir det satt et månedstak på 60 passeringer. Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønsker en dette vurdert så tidlig som mulig.

Fylkeskommunene og Kristiansand kommune vil tilbakeføre merverdiavgifts-kompensasjon til finansiering av porteføljen. Vest Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune slutter seg til at det blir startet forhandlinger basert på de forutsetninger som man har enes om. Den fremforhandlede avtalen skal endelig til politisk behandling i alle kommuner i kristiansandsregionen og begge fylkeskommunene.

Porteføljeforslagene er dynamiske og vil kunne bli endret etter hvert som avklaringene kommer på plass: bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.

Areal- og transportplanutvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Refleksdagen 2017
  av elma11, 16.10.17

  Refleksdagen 2017

  Les mer
 • Bomskilt I Lister
  av jto, 10.10.17

  Anbefaler fylkeskommunal garanti til oppkjøp av bompengeselskap

  Les mer
 • Bybrua I Flekkefjord
  av jto, 29.09.17

  Omfattende arbeid med vedlikehold og utskifting av bruer i Vest-Agder

  Les mer