-I 2020 vil halvparten av Norges kraftoverskudd komme fra Agder. Dette gir oss at enormt potensial til å utvikle grønne, kraftintensive næringer. Bedriftene i Eyde-klyngen, og deres fokus på miljøvennlig produksjon og bærekraft i prosessindustrien er et eksempel på dette. Av nye næringer er datasentre en av de mest lovende for vårt fylke, fastslo fylkesordfører Terje Damman i sin årstale til fylkestinget tirsdag.

Han trakk frem at datamengden i verden dobler seg hver 18. måned. I 2020 vil 50 milliarder produkter være tilkoblet internett. -Datasentre svært kraftkrevende: rundt 60 prosent av driftsutgiftene går til strømbruk, og industrien har i dag større CO2-utslipp enn verdens flytrafikk. Da er Agder med sin tilgang på ren energi og sitt naturlig kjølige klima et ideelt sted å opprette nye datasentre, understreket fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. desember 2016 | Skriv ut siden