Fagskolen har i dag gratis lokaler i Kvadraturen skolesenter. Fagskolen i Kristiansand er eneste tilbyder av maritim utdanning mellom svenskegrensen og Haugesund. Det er god søkning til studiet og næringen gir uttrykk for at behovet er dekket. Når Kvadraturen skolesenter skal bygges om, vil skolen ha bruk for fagskolens lokaler til eget bruk. Det er derfor planer om å flytte fagskolen til andre lokaler. Fagskolen har behov for større lokaler dersom studietilbudet skal utvides. Fylkesutvalget uttrykte seg tirsdag positiv til at fagskolen flytter.

Fagskolen ønsker å flytte til større lokaler. Det vil kunne åpne opp for nye studietilbud, for eksempel videreutdanning innen helsefag som gir kunnskap om de utfordringen vi står overfor med en befolkning som består av ulike etniske grupper og kulturer. Nye lokaler vil også være et ledd i å bygge opp en egen institusjon og egen identitet.

Fagskolestyrene i Vest-Agder og Aust-Agder drøftet våren 2015 en sammenslåing av fagskolene, men kom ikke til enighet. Et flertall i forhandlingsutvalget for ett Agder, har foreslått at fagskolen legges til Aust-Agder.

Det er varslet at det i løpet av høsten vil komme en stortingsmelding som sier noe om framtidig organisering av fagskolene, om de skal være statlig styrt eller om fylkeskommunen fortsatt skal ha ansvaret for skolen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. desember 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer