I 2013 vedtok fylkestinget i "Tannhelseplan 2013-2016" at, når det gjelder klinikkstruktur, bør det vurderes både organisatoriske og lokaliseringsmessige sammenslåinger for å redusere smådriftsulemper. De siste to årene er fylkeskommunens 13 tannklinikker organisatorisk slått sammen slik at disse nå ledes av ti klinikkledere. Tannklinikkene i Marnardal og Mandal ledes av samme klinikkleder. Fylkestinget vil 13. desember ta endelig stilling til avvikling av Marnardal tannklinikk. Fylkesutvalget gikk tirsdag inn for at klinikken avvikles. Hovedgrunnen for å avvikle denne klinikken er å samle fagmiljøet og få mer effektiv drift.

Marnardal tannklinikk er lokalisert i Øyslebø og er en liten klinikk som ikke har fast bemanning. Klinikken har det siste året vært åpent cirka en dag i uken. I 2015 ble det behandlet rundt 500 pasienter ved Marnardal tannklinikk. Det behandles årlig omtrent 30.000 pasienter i hele tannhelsetjenesten i VAF.

Pasientene vil etter avviklingen av Marnardal tannklinikk bli behandlet på Mandal tannklinikk. Pasienter som bor i øvre del av Marnardal kommune vil, av hensyn til kortest mulig reiseavstand få tilbud om behandling på Byremo tannklinikk. Dette dreier seg om mellom 50 og 100 pasienter.

Leieavtalen mellom Marnardal kommune og fylkeskommunen har seks måneders oppsigelsesfrist.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. desember 2016 | Skriv ut siden