Nylig mottok Kristiansand museum og Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum en tidlig julegave fra Gjensidigestiftelsen på 990 000 kroner. Stiftelsen UNI har samtidig bevilget penger til bygningsvern og sikring ved flere avdelinger i Vest-Agder-museet dette året og enda flere gaver nå mot slutten av året.

Julegave fra Gjensidigestiftelsen til Kristiansand museum og Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum er til to prosjekter som skal realiseres på Kristiansand museum i løpet av 2017. Det ene prosjektet handler om kontakt med de historiske dyreraser museet er hjem til om sommeren. Ved å være med museets dyrepassere på mating og stell av dyrene vil besøkende få lære om dyrene, utvikle sine omsorgsevner og få mestringsfølelse.

Museet vil også bruke sin kunnskap om fortidens matvaner til å belyse valgene man tar i dag om hva man spiser. Maten var stort sett alltid kortreist i fortiden. Ved å invitere til å leke og lære om matlaging fra bunnen av vil museet bevisstgjøre besøkende om betydning av råvarene for matretter.

Begge prosjekter innebærer en del utbygging av infrastruktur på museet, men har hovedfokuset på formidling. Nærkontakt med dyrene blir et daglig tilbud i sommerhalvåret, mens matlagingsaktiviteter blir formidlet via arrangementer. Det hadde ikke vært mulig å realisere disse tilbudene uten Gjensidigestiftelsens gave

Tidligere i år har både Mandal museum og Setesdalsbanen mottatt gaver fra UNI stiftelsen, og nå rett ved årets slutt er det blitt kjent at både Flekkefjord museum og Kristiansand museum også mottar en generøs gave fra stiftelsen.

Ved Flekkefjord museum har istandsetting av vinduer, ytterdør og overflatebehandling av gulv og trapper i Christoffer Beers hus i Flekkefjord vært sårt trengt i lang tid. Husets eldste del er fra 1700 tallet og regnes som byens eldste. Stiftelsen har innvilget 200.000 kroner til realisering av prosjektet slik at bygningen kan komme i stand igjen.

Kristiansand museum på Kongsgård har også fått enda en førjulsgave fra UNI. Det er bevilget 156.500 kroner til sikring av områdene på museet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. desember 2016 | Skriv ut siden