Fylkestinget samles til møte på Clarion Hotel Ernst i Kristiansandtirsdag 13 og onsdag 14. desember. De 35 representantene har en omfattende saksliste til behandling. Blant annet skal fylkestinget ta stilling til om Vest-Agder ønsker en sammenslåing av de to agderfylkene, fastsette årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for de kommende fire årene og vedta prinsippene som skal ligge til grunn for bompengefinansieringen av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen.

I forbindelse med fylkestingets samling vil en rekke mottakere av fylkeskommunale priser og stipend få disse overrakt på en kveldssamling på tirsdagen.

Møtet er åpent for publikum.

Her er sakslisten for fylkestingsmøtet.

Det er mulig å følge fylkestingsmøtet i weboverføring på www.vaf.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. desember 2016 | Skriv ut siden