I sin årstale til fylkestinget hadde fylkesordfører Terje Damman regionreformen som et av temaene. Han viste til at Aust-Agder fylkesting fatter sin beslutning i dag og at fylkestinget i Vest-Agder gjør det samme i morgen. -Uansett hva utfallet blir, så går vi en spennende tid i møte. Stortinget skal etter planen vedta nye regioner til våren, og foreslå nye oppgaver til regionene. Det er sannsynlig at Agder-fylkene vil bli en, eller del av en, ny region uansett hva som skjer, sa Damman.

Fylkesordføreren viste til at fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i april ga mandat til sine respektive forhandlingsutvalg om å utrede mulighetene for en ny region, og samtidig snakke med andre omkringliggende fylkeskommuner om et mulig større alternativ. I løpet av sommeren og høsten ble det holdt 11 møter i dette forhandlingsutvalget, inkludert utvidede møter med rundebordskonferanse på Fevik, og møter med Rogaland fylkeskommune.

-Det ble raskt klart at hverken Telemark eller Rogaland prioriterer en ny region med Agder, selv om Rogaland fremdeles har Agder som et av fem alternativ. Forhandlingsutvalget har hatt en god tone mellom seg, vært enige om de mange mulighetene en ny region vil gi, og samtidig vært åpen om uenigheter og utfordringer.

-Resultatet ligger til behandling i denne fylkestingssamlingen, en flertallsinnstilling og to mindretallsinnstillinger. De 55 høringsuttalelsene som er innkommet har ulike synspunkter på en ny region Agder, men viser en nærmest unison enighet om at en ny region vil være positivt og er ønsket.

Damman rettet også fokus på de ansatte i fylkeskommunene. -Mange, særlig ansatte, vil føle på en usikkerhet i denne perioden, og jeg vil benytte anledningen til å takke de ansatte i begge fylkeskommunene og andre som berøres for tålmodigheten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2016 | Skriv ut siden