Ungdommens fylkesting var tirsdag samlet til møte i Flekkefjord. På dagsorden sto både fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for de kommende fire årene. Fylkesrådmann Tine Sundtoft var til stede og redegjorde for forslaget. Ungdommens fylkesting trakk frem et sentralt punkt fra deres gjeldende handlingsprogram som tinget mener må inkluderes i fylkeskommunens budsjetter. Skolehelsetjenesten må styrkes.

Ungdommens fylkesting peker på at en styrking av skolehelsetjenesten i den videregående skolen kan bidra til en bedre Vest-Agderskole. Ungdom sliter med stress, søvnproblemer, selvbilde eller annen psykisk/fysisk helse. En styrket skolehelsetjeneste vil sørge for at elever alltid vil kunne ha noen å gå til for å spørre om hjelp. UFT ønsker en rammeøkning i årsbudsjettet som gir en styrket helsesøsterstilling ved samtlige videregående skoler i fylket.

Samtidig støtter Ungdommens fylkesting det budsjettforslaget som partiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre fikk flertall for i fylkesutvalget i forrige uke.

Flertallsforslaget fra fylkesutvalget kan leses her:

Her kan du lese fellesforslaget til budsjettet fra H, KrF, Frp, SP og V.
Her kan du lese fellesforslagets verbalforslag

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. desember 2016 | Skriv ut siden