Fylkesrådmann Tine Sundtoft vil arbeide for at Ungdommens fylkesting (UFT) skal gi sin støtte til at UKM-festivalen er en viktig arena i Vest-Agder, som fylkeskommunen fortsatt utvikler til beste for ungdommen i regionen. Som helårsarena kan UKM være et verktøy for ulike tilbud som konserter, kurs, opptredener på andre festivaler og kulturarrangement. Fylkesrådmannen er opptatt av at UFT skal ha kunnskap om fylkeskommunens arbeid med UKM og invitere med UFT som offisielle ambassadører for UKM. Da UFT drøftet saken tirsdag ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg skal følge opp UKM videre. Ungdommens fylkesting støtter forslaget om å kalle tidligere fylkesmønstring nå for UKM festivalen i Vest-Agder.

Ungdommens Kulturmønstring, UKM, startet som et prosjekt i 1985. Det skulle være en arena hvor ungdom kunne vise seg fram med sitt eget kulturuttrykk. For eksempel musikk, sang, dans, teater, bilder, film, foto og så videre. UKM finnes i alle fylker og i de fleste kommuner. Omkring 25 000 ungdommer i hele landet deltar hvert år. UKM er bygd opp i tre nivå, lokalt arrangement i egen kommune, fylkesmønstring og sist en nasjonal festival.

I år er begrepet UKM endret fra Ungdommens Kultur Mønstring til Ung Kultur Møtes. Det er fortsatt en arena for visning av ung kultur.

Statistikker viser at det er prosentvis flere deltakere i mindre kommuner enn i store. I 2016 er det satt i gang et treårig storbyprosjekt i Kristiansand, med tanke på å rekruttere flere til UKM. Prosjektet er støttet av Cultiva, UKM Norge, Kristiansand kommune og fylkeskommunen. Det første store tiltaket i prosjektet var en kartlegging Agderforskning har gjort om kulturvaner og ungdommens forhold til UKM blant 10-klassinger og elever i andre videregående.

UKM er en del av samarbeidsavtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i fylket. Det forplikter kommunene til å ha en kontaktperson for UKM. Disse kontaktpersonene møtes minst en gang i året, og sørger for at det blir satt i gang en prosess for å få til selve arrangementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer