Sammen med Søgne kommune har fylkeskommunen sett på en eventuell samlokalisering av ny videregående skole og ungdomsskole i Søgne. Dette har vært basert på to mål for en samlokalisering. En slik løsning skal medføre gode skoletilbud og økt læringsutbytte i både ungdomsskole og videregående skole, samt økt gjennomføring i videregående skole. Den skal også bidra til fysiske synergieffekter. Fylkestinget gikk i går, mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, inn for en modell for samlokalisering som har fått betegnelsen "Felles ryggrad". Den innebærer en stor grad av sambruk og felles funksjoner.

"Felles ryggrad" legger opp til  sammenbygging av skoleanleggene, og at noen funksjoner, som kultursal/auditorium, sone for elevtjenester, driftsfunksjoner og  kantinekjøkken vil være felles. Det legges opp til felles bruk av idrettsanlegg og bibliotek. Skolene vil ha egne innganger, hvert sitt kantineareal, personalrom, spesialrom, areal for administrasjon og ledelse.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2016 | Skriv ut siden